Regulament Promotie „Produse de TOP, EXTRA REDUCERI!”

organizata de Agrii Romania
(perioada: 8 martie 2021 – 31 mai 2021)

Art 1. Organizatorul
Organizatorul promotiei “Produse de TOP, EXTRA REDUCERI”, denumita in continuare “Promotia” este AGRII ROMANIA SRL (“Agrii” sau Organizatorul”), societate comerciala din Romania, cu sediul in Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Calea Lugojului, Nr. 3, Judet Timis, Cod Postal 307200, inregistrata la Registrul Comertului sub Nr. J35/1768/1991, CUI 1827872.

Promotia se va derula cu respectarea prevederilor prezentului Regulament oficial (denumit în cele ce urmeaza “Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii.
Promotia este desfasurata de catre Organizator pentru promovarea produselor comercializate de Agrii pe teritoriul Romaniei (produsele participante la Promotie) in conformitate cu prevederile prezentului regulament descrise mai jos.
Regulamentul Oficial este intocmit si poate fi vizualizat prin vizitarea site‐ului www.agrii.ro.
De asemenea, informatii privind organizarea Campaniei pot fi solicitate in fitofarmaciile Agrii de pe intreg teritoriul Romaniei.
Organizatorul îsi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Promotiei,dar nu inainte de a anunta publicul cu cel putin 24 de ore înaintea intrarii în vigoarea modificarilor respective pe adresa wwww.agrii.ro.
Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ.
Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

Art. 2. Durata si aria de desfasurare a promotiei
Promotia va fi organizata in perioada 8 Martie- 31 Mai 2021 si se va desfasura exclusiv pe teritoriul Romaniei.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda si / sau inceta desfasurarea Promotiei si, de asemenea, dreptul de a prelungi durata de desfasurare a acesteia, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu cel putin 24 de ore inainte de data la care orice modificare /completare la Regulament va deveni aplicabila.
Daca, din orice motiv, aceasta Campanie nu se poate desfasura conform planificarii datorita unor cauze aflate in afara controlului Organizatorului, fraudei, problemelor tehnice, sau orice alte cauze care, in opinia Organizatorului, corup sau afecteaza administrarea, securitatea, corectitudinea, integritatea sau desfasurarea corespunzatoare a Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula, inceta, modifica sau suspenda Campania.
In situatia in care Campania inceteaza din cauza fortei majore, fraudei sau a dificultatilor tehnice inainte de finalul Perioadei Campaniei, se va face un anunt oficial pe site-ul Agrii la www.agrii.ro.

Art. 3. Drept de participare
La aceasta campanie poate participa orice persoana fizica si/sau juridica, rezidenta in Romania, cu varsta de peste 18 ani, care achizitioneaza produse participante la promotie, in perioada mai sus mentionata in limita stocului disponibil in fitofarmaciile Agrii.
Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.
In sensul celor de mai sus, se considera ca orice consumator mediu, informat si interesat, a luat la cunostinta in mod rezonabil despre Regulamentul Campaniei, iar orice decizie de a achizitiona produsele din magazinele Agrii este consecinta propriei analize.
Daca, in cadrul Campaniei, sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat accesul la voucherele promotionale in absenta achizitiei de produse incluse in Campanie, din magazinele Agrii, incalcand astfel prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea sumelor acordate in mod incorect drept bonus si de a actiona in
instanta respectivele persoane, atat prin actiuni civile, cat si prin plangeri penale, in vederea recuperarii prejudiciilor cauzate.
Organizatorul isi rezerva dreptul
(i) de a anula orice participare la Campanie care se efectueaza prin incalcarea prezentului Regulament si
(ii) de a refuza acordarea voucherelor de reducere care fac obiectul prezentului Regulament in cazul constatarii unor asemenea situatii.

Art. 4 – Produsele participante
In Campanie participa toate produsele precizate in lista din Anexa 1, care se gasesc fizic in fitofarmaciile Agrii de pe teritoriul Romaniei, in perioada de desfasurare a Campaniei.

Art. 5 – Derularea promotiei
Pentru a beneficia de promotie, un participant trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
I) Sa realizeze, in perioada Campaniei, o prima achizitie pentru unul sau mai multe produse din Anexa 1, de la una dintre fitofarmaciile Agrii; plata produselor se va putea face in numerar sau cu cardul bancar (nu si prin ordin de plata) la casieria fitofarmaciei Agrii.
II) La achitarea produselor, pe langa bonul fiscal, va primi de la lucratorul comercial un voucher, marcat cu cod de bare, pe care va fi trecuta o valoare echivalenta cu 10% din valoarea produselor din Anexa 1 (care participa la Campanie) achizitionate.
III) In baza voucherului primit, insotit si de bonul fiscal al achizitiei initiale, participantul va putea sa achizitioneze, tot in perioada de derulare a Campaniei, din fitofarmaciile Agrii, orice alte produse Agrii (indiferent daca sunt sau nu incluse in Anexa 1), in valoare egala cu valoarea inscrisa pe voucher. Eventualele diferente peste limita de suma trecuta pe voucher vor fi platite din fonduri proprii de client. In cazul unor achizitii de valoare mai
mica decat valoarea voucherului, nu se elibereaza rest numerar si nu se poate reporta suma ramasa pentru alte achizitii.
IV) Dupa utilizarea unui voucher, acesta va fi retinut de lucratorul comercial al Agrii la care clientul s-a prezentat pentru a doua achizitie. La achizitiile facute in baza voucherelor nu se mai aplica discountul de 10% si nu se mai elibereaza un alt voucher, chiar daca la a doua achizitie clientul cumpara tot produse din Anexa 1.
Un participant poate relua etapele (I) – (IV) de un numar nelimitat de ori in cadrul perioadei de derulare a Campaniei.
De asemenea, nu exista nici o limitare cu privire la sumele la care se acorda discountul de 10%.

Art.6. Limitarea raspunderii
In niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau raspunzator pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participarii Dvs. la aceasta Campanie.
Fara a limita cele mentionate mai sus, produsele si serviciile oferite de catre Organizator, inclusiv prezenta Campanie, sunt oferite „ca atare”, fara garantii suplimentare, explicite sau implicite, fata de cele pe care Organizatorul este obligat potrivit legislatiei in vigoare sa le acorde.
Organizatorul nu va fi responsabil de neutilizarea voucherelor emise in perioada de valabilitate a Campaniei si nici pentru eventuala pierdere de catre participanti a voucherelor, fapt care va conduce la imposibilitatea acordarii reducerilor stabilite conform prezentului Regulament.

Art.7. Forta majora
Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.
Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

Art.8. Litigii
Prezentul Regulament este guvernat de legislatia romana. Daca una dintre clauze va fi declarata nula, celelalte clauze nu vor fi afectate si vor continua sa fie valabile si aplicabile in conformitate cu legislatia romana.
Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din
municipiul Bucuresti.

Art.9. Protectia datelor cu caracter personal
In cadrul prezentei Campanii, Organizatorul nu va retine si nu va prelucra date cu caracter personal ale participantilor.

Art.10. Alte clauze
Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

Anexa 1
LISTA PRODUSELOR CARE PARTICIPA

ACTELLIC 50 EC – 10ML
AFFIRM – 15G
AGRII PACK TRATAMENT DE IARNA IN
POMICULTURA 10L
ALIETTE 80 WG – 20G
ALVERDE – 10ML
AMISTAR – 10ML
ANNGRO – 10ML
APOLLO 500 SC – 4ML
BELLIS – 20G
BELOUKHA – 80ML
BENEVIA – 10ML
BOUILLIE BORDELAISE WDG – 50G
CABRIO TOP – 20G
CAPTAN 80 WDG – 15G
CASS MOUSSE – 20ML
CHAMP 77 WG – 20G
CHORUS 50 WG – 4,5G
CIDELY TOP – 10ML
COMCAT – 4G
COPFORCE EXTRA – 20G
CORAGEN – 1,5 ML
CROPMAX – 20ML
CURZATE MANOX – 25G
DAGONIS – 15ML
DECIS EXPERT – 2,5ML
DITHANE M-45 – 20G
EQUATION PRO – 4G
ESTIUOIL CE – 100ML
FASTER 10 CE – 2ML
FLORAMITE 240 SC – 5ML
FOLIMORF – 20G
FOLIQ BORON – 100ML
FOLIQ CALMAX – 100ML
FOLIQ N UNIVERSAL – 100ML
FOLPAN 80 WDG – 15G
FUNGURAN OH 50 WP – 30G
INFINITO 687,5 SC – 20ML
KANTAREL – 3ML
KARATE ZEON – 2ML
TOPSIN 70 WDG – 10G
TRIKA EXPERT – 30G
UNIVERSALIS 593 SC – 20ML
VERIMARK – 15ML
VERTIMEC 1,8% EC – 10ML

VIVANDO – 20ML
VOLIAM TARGO 10ML
K-OBIOL EC 25 – 10ML
K-OTHRINE SC 7.5 FLOW REDOX – 25ML
KUMULUS DF – 30G
KUPFEROL – 50ML
LASER 240 SC – 4ML
MAVRIK 2F – 5ML
MEGAFERT 15.15.15 – 2KG
MEGAFERT 16.20- 2KG
MEGAFERT 6.12.24 – 2KG
MEGAFERT 8.15.15 – 2KG
MEGAFERT FOL 7-7-7 – 1L
MEGAFERT NITROCALCAR – 2KG
MEGASOL 03-05-40 + TE – 100G
MEGASOL 19-19-19A + TE – 100G
MEGASOL 20-20-20G – 100G
MELODY COMPACT 49 WG – 20G
MERPAN 80 WDG – 15G
MICROTHIOL SPECIAL – 40G
MIKAL FLASH – 30G
MILBEKNOCK EC – 7,5ML
MOSPILAN 20 SG – 1,5G
MOVENTO 100 SC – 7,5ML
NISSORUN 10 WP – 5G
NUTRI-PHITE PGA – 100ML
OPTIMOL – 30G
ORTIVA TOP – 10ML
POLYRAM DF – 20G
PREVICUR ENERGY – 10ML
PYRUS 400 SC – 15ML
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG – 25G
SAMPPI – 10ML
SCORE 250 EC – 2ML
SENCOR 600SC – 20ML
SERCADIS – 15ML
SIGNUM – 15G
SILWET GOLD – 10ML
SPRAYGARD – 10ML
SPYRIT PRO – 20ML
SWITCH 62,5 WG – 10G
SYSTHANE FORTE – 10ML
TELDOR 500 SC – 10ML
TEPPEKI – 1,5G
THIOVIT JET 80 WG – 30G
TOPAS 100 EC – 3ML

Comanda acum - 0756 055 481 preloader