Program de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri

Program de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri

Compania Agrii urmărește să sprijine în mod proactiv gradul de informare, conștientizare și de educare cu privire la modul de prevenire, reducere a generării deșeurilor, precum și creșterea eficienței utilizării resurselor, prin elaborarea Programului de Prevenire și reducere a cantităților de deșeuri, la nivelul tuturor unităților.

preloader