CASS MOUSSE, adjuvant antispumant pentru toate culturile!

Substanţă activă: Dimetilpolisiloxan 294 g/l (29,4%)
Producător: SDP 1 rue Quesnay, 02000 LAON, Franța
Formulare: Emulsie apoasă (EW)
Mod de prezentare: 20 ml
Mod de utilizare: CASS MOUSSE se utilizează la începutul umplerii met-ului, fiind prima substanță introdusă. Se poate adăuga și în cursul amestecării produselor dacă se constată formarea spumei, având același rezultat antispumant. Doza utilizată este de 1,4 ml/hl pentru toate culturile.
TIMP DE PAUZĂ: identic ca și la amestectul de produse la care acest produs se asociază.
MĂSURI DE IGIENĂ ŞI PROTECŢIE A MUNCII
A se evita inhalarea sau contactul produsului cu ochii şi pielea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecţie, nu se bea nu se mănâncă şi nu se fumează. După terminarea lucrului se spală bine mâinile şi faţa cu multă apă şi săpun fără a se freca. A nu se lăsa produsul la îndemâna copiilor şi altor persoane neautorizate şi în zonele de acces ale animalelor.
Primul ajutor: Recomandare: să aveţi la dvs. ambalajul, eticheta sau fişa cu date de securitate atunci când sunaţi la numărul de urgenţă sau la medic, sau când când mergeți pentru tratament.
În cazul contactului cu pielea: se va îndepărta imediat îmbrăcămintea contaminată şi se vor spăla zonele contaminate ale corpului cu multă apă. Dacă iritaţia persistă apelaţi la medic. Spălaţi hainele contaminate înainte de refolosire.
În caz de contact cu ochii: aceştia se vor clăti cu multă apă curată timp de cel puţin 15 minute. Îndepărtaţi lentilele de contact dacă este cazul. Apelaţi imediat la medic.
În caz de inhalare: se va muta accidentatul la aer curat. Dacă respiraţia este neregulată sau oprită se va asigura respiraţie artificială. Ţineţi pacientul la căldură şi fără efort. Sunaţi imediat la medic.
În caz de înghiţire: se va apela imediat la medic unde se va arăta această etichetă sau ambalajul produsului.
În caz de urgență, puteți apela Centru de informare toxicologică: Institutul Naţional de Sănătate Publică, Bucureşti, tel: +40 21 318 36 20, int. 235 sau +40 21 318 36 06, luni-vineri, orele 8:00-15:00.
preloader