Cartarea Agrochimica %Post Title

Cartarea Agrochimică – instrument esențial pentru fertilizarea eficientă a culturilor

Cartarea Agrochimica %Post Title

Fertilitatea solului nu trebuie estimată din ceea ce știam noi de acum 20 de ani, fertilitatea solului trebuie determinată prin testări periodice specifice – cartări agrochimice. Poate fi considerată o recomandare depășită, dar acum capătă un alt sens dacă analizăm fluctuațiile de preț ale cerealelor și ale îngrășămintelor chimice. Informațiile obținute în urma efectuării analizelor de sol sunt mai prețioase ca niciodată.

Cultivarea plantelor agricole nu poate fi concepută fără prezenţa solului – principalul mijloc de producţie în agricultură, adevărată avuţie naţională, suport material pentru plante. Solul constituie o resursă inepuizabilă a mediului, o adevărată fabrică de producere a substanţelor nutritive, un uriaş acumulator de energie potenţială.
Cunoștințele privind proprietățile și funcțiile nutrienților plantei ajută la elaborarea unui management eficient pentru creșterea și dezvoltarea plantei. Elementele nutritive din soluția solului, direct accesibile, sunt preluate de către rădăcinile plantei, transportate în frunze și folosite în funcție de rolul pe care îl joacă fiecare element în metabolismul plantei.
Solul are resursele de a se regenera, doar că presiunea tot mai mare a societății datorată cererii pentru hrană a populației Terrei nu îi mai lasă timpul necesar pentru acest proces. Solul nu mai are timp să „respire“. În schimb, este pe de o parte secătuit de resurse datorită exploatării neraționale iar pe de altă parte este poluat sistematic cu îngrășăminte aplicate fără fundament. Acest mod irațional de utilizare a solului va duce la o degradare rapidă a lui dacă nu se va începe ca agricultura să se facă ”ca la carte”.
40-60% din sporul total de recoltă se datorează îngrășămintelor!
Experiențele au demonstrat că 40-60% din sporul total de recoltă se datorează îngrășămintelor. Din acest motiv este foarte important ca ele să fie aplicate conform aprovizionării solului și a necesității culturii din parcela respectivă. Nu trebuie neglijată nici componența financiară având în vedere faptul că îngrășămintele au o pondere ridicată în cadrul costului total de producție iar prețul producției agricole este la niveluri minime făcând ca rezultatele analizelor de sol să fie cu adevărat prețioase.

Analizele de sol ne oferă informații importante referitoare la starea fizică, gradul de fertilitate și proprietățile chimice ale solului care influențează creșterea plantelor de cultură.

Cartarea Agrochimica %Post Title
Ierarhizarea factorilor de vegetație (Sursa: adaptare după David și Velicica Davidescu, 1984)

Legea ierarhizării factorilor de vegetație limitativi ai producției și prioritatea de intervenție în caz de restricție a unora din factorii de vegetație.

Această lege a ierarhizării factorilor de vegetație ne indică rolul foarte important al factorului de nutriție, după condițiile de climă și aprovizionarea cu apă, factorul nutritiv este cel mai important. Toți acești factori contribuie la manifestarea potențialului genetic al soiului / hibridului utilizat.
Serviciul RHIZA oferă avantajul integrării cartării agrochimice cu o platformă digitală de ultimă generație – astfel se pot vizualiza atât imaginile satelitare de tip NDVI care arată uniformitatea dezvoltării culturii cât și rezultatele cartării agrochimice. Din această platforma se pot face și planurile de fertilizare – pentru a obține recomandări echilibrate.

Când se prelevează probele de sol?
Probele pot fi prelevate numai în cazul în care în ultimele 3 luni nu au fost aplicate îngrășăminte pe bază de N, P, K. Ideal, probele sunt prelevate imediat după recoltarea culturii precedente.
Ce elemente se analizează?

În cadrul pachetelor de servicii RHIZA se analizează:

 • Macroelemente: N, P, K
 • Microelemente: Na, Ca, Cu, Zn, Mn, Fe, S, Mo, Co
 • Alte Analize: pH, materie organică, CEC

Am inclus analiza microelementelor în toate pachetele deoarece acestea pot avea un impact major în determinarea productivității, mai ales în fermele profesioniste unde se folosesc tehnologii avansate, soiuri/hibrizi performanți și se dorește obținerea unor producții ridicate. De cele mai multe ori, pentru reglarea conținutului de microelemente, în cazul în care se determină carența unuia dintre acestea, corecția se face ușor cu 1-2 l/ha de fertilizant foliar.

Cum se face prelevarea probelor de sol?

Fiecare probă prelevată trebuie să fie reprezentativă suprafeței de pe care este luată. Pentru acest lucru, practica prestabilită în cadrul programului RHIZA este ca probele de sol să fie prelevate într-o structură de tip W, de pe întreaga parcelă, la intervale regulate de mers, în cazul pachetului Premium, respectiv de pe zona de management, în cazul pachetului Precision.
Ghidarea pe parcelă se va face cu ajutorul aplicației Contour, având GPS-ul pornit, pentru ca aceasta să poată face sincronizarea locației.
Trebuie avut în vedere, că probele sa nu fie luate foarte aproape de marginile parcelelor sau celorlalte zone, întrucât pot exista zone de întrunire ale celor două tipuri de sol/2 texturi etc. De asemenea nu vor fi prelevate probe din zone ce nu sunt reprezentative probei – mici petice de calcar, băltiri abundente, zone cu copaci, etc.

Cartarea Agrochimica %Post Title
Cartarea Agrochimica %Post Title

 

Ce am constatat cu ajutorul programului RHIZA?

 • Numărul probelor de sol care au avut ca rezultat un conținut foarte scăzut sau scăzut de fosfor a reprezentat 79%;
 • Numărul probelor de sol care au indicat un conținut mijlociu (optim) și ridicat de fosfor a reprezentat doar 21%;
 • În peste 30% dintre probe, raportul Mg:K este mai mare de 2, ceea ce determină o blocare a absorbției potasiului;
 • Cea mai frecventă carență de microelemente din sol a fost zincul.

Pentru mai multe informații contactați echipa de suport Rhiza.
Ioana Arteni: 0743 149 022

preloader