AGRII START P PROTECT, inovație pentru protecție avansată a culturilor tale!

Fosforul (P) este un macronutrient esențial, dar se găsește în concentrații foarte mici în soluția majorității solurilor, chiar dacă se aplică îngrășăminte fosfatice solubile în apă, datorită fixării în mineralele argiloase ale solului (Ayaga et al. 2006) sau în precipitate de tipul P- Al, Fe, Ca.

– La nivelul de consum actual, se estimează că rezervele de P se vor termina în aproximativ 300 de ani! (van Kauwenbergh, 2010).

– 90% din roca fosfatică exploatată este folosită în producerea de hrană ( agricultură și creșterea animalelor).

– P nu este o resursă regenerabilă, de aceea mulți producători de îngrășăminte au început proiecte de recirculare a P în producția de fertilizanți.

– UE este complet dependentă de importurile de fosfați, orice perturbare în piața globală a fosfaților înseamnă un risc pentru securitatea agriculturii și a lanțului alimentar ( volatilitatea prețurilor și a lanțului de aprovizionare).

– Poluarea cu Cd determină probleme de mediu ( în special roca marocană care va deveni dominantă!)

– Eutroficare ca urmare a scurgerilor de P în apele de suprafață.

– Coeficientul de utilizare al Fosforului la nivel global este sub 20%.

Doar 10% – 15% din totalul P proaspăt aplicat este preluat de către plante, mare parte se blochează în soluri din cauza pH-ului, formând precipitate din care plantele nu-l pot prelua ( în soluri acide cu Fe și Al iar în soluri alcaline cu Ca )!!!

AGRII START P PROTECT  %Post Title

AGRII START P PROTECT, un nou îngrășământ recomandat pentru toate culturile

Agrii-Start P Protect este un îngrășământ de bază (DAP), recomandat pentru toate culturile agricole și care este peliculat cu un agent de complexare anionic care protejează ionii ortofosfați în a fi blocați în sol de către ionii pozitivi de Ca, Mg, K, Al și Fe. Agentul de complexare se numește AVAIL și este folosit pe scară largă în SUA.

Informații utile despre agentul AVAIL:

Este foarte stabil , nu afectează depozitarea DAP și caracteristicile de împrăștiere.

Nu afectează nutriția cu cationi ( Mg, Ca, K).

Este destinat pentru pelicularea celor mai folosite surse de îngrășăminte fosfatice (DAP, MAP, TSP).

Produce indirect rezultate bune de calitate.

Efect pronunțat pe soluri cu indice mic de P, culturi semănate târziu,culturi cu semințe mici, sol cu activitate microbiană redusă.
Biodegradabil, nu produce aglomerări în saci.

Pentru ca informațiile despre ofertele personalizate și serviciile inovative Agrii să vă fie de folos, vă încurajăm să ne lăsați datele de contact cum ar fi emailul sau numărul de telefon.

    preloader